FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

विद्यालय संचालन सम्बन्धमा

1 day 20 hours ago

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा

1 day 20 hours ago

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७

1 week 1 day ago

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना |

1 month 3 weeks ago

विद्यालयका प्र.अ हरुको बैठक सम्बन्धमा

2 months 2 weeks ago

सम्झौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने बारे

2 months 2 weeks ago

बिषयगत शिक्षक दरबन्दीको जानकारी गराउने बारे |

3 months 1 week ago

शिक्षक दरबन्दीको जानकारी गराउने बारे |

3 months 1 week ago

प्रथम चौमासिक तलब भत्ता माग गर्ने सम्बन्धि सूचना

3 months 2 weeks ago

बिद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

4 months 2 days ago

Pages