शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा ।

1 month 1 week ago

विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

1 month 4 weeks ago

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

4 months 2 weeks ago

IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

4 months 4 weeks ago

स्यानिटरी प्याड खरिद एव सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

5 months 2 weeks ago

प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बारे ।।।

5 months 2 weeks ago

विद्यालय संचालन सम्बन्धमा

5 months 2 weeks ago

उत्कृष्ठ बालविकास शिक्षक छनौटको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

5 months 3 weeks ago

शिक्षण सहयोग अनुदानका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

6 months 1 week ago

विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

6 months 2 weeks ago

Pages