FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

आधारभूत तह परीक्षा कक्षा-८ को नतिजा सम्बन्धमा ।

2 weeks 3 hours ago

विदा सम्बन्धमा ।

1 month 3 weeks ago

लेखापरीक्षकहरु खटाइएको सम्बन्धी सूचना ।

2 months 3 days ago

आधारभुत तह (कक्षा ८) को परीक्षा सम्बन्धमा ।

2 months 1 week ago

स्यानिटरी प्याड खरिद एवं सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

2 months 3 weeks ago

लेखापरीक्षकको नाम सिफारीस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

3 months 1 week ago

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ।

3 months 1 week ago

विद्यार्थीहरुका लागि काेभिड-१९ विरुद्धको खाेप दिने सम्बन्धमा ।

3 months 3 weeks ago

पुनर्वास नगरपालिकको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

4 months 1 week ago

विद्यालयमा भौतिक रुपमा पठन पाठन सन्चालन नगर्ने सम्बन्धमा ।

4 months 1 week ago

Pages