FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

कोभिड–१९ विरुद्ध कक्षा १२ का परीक्षार्थीहरुलाई Astrazeneca खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

1 month 2 weeks ago

विद्यालयमा पठन पाठन सन्चालन सम्बन्धमा ।

1 month 2 weeks ago

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

2 months 4 days ago

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

2 months 2 weeks ago

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा ।

4 months 4 days ago

विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

4 months 2 weeks ago

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

7 months 1 week ago

IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

7 months 3 weeks ago

स्यानिटरी प्याड खरिद एव सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

8 months 6 days ago

प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बारे ।।।

8 months 1 week ago

Pages