FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

1 month 4 weeks ago

IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

2 months 1 week ago

स्यानिटरी प्याड खरिद एव सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

2 months 3 weeks ago

प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बारे ।।।

2 months 3 weeks ago

विद्यालय संचालन सम्बन्धमा

2 months 3 weeks ago

उत्कृष्ठ बालविकास शिक्षक छनौटको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

3 months 4 days ago

शिक्षण सहयोग अनुदानका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

3 months 3 weeks ago

विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

3 months 3 weeks ago

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

3 months 3 weeks ago

तलबभत्ता निकासाका लागि विवरण पेश गर्ने बारे ।

4 months 1 week ago

Pages