FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा सूचना

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

युवा प्रतिभाको खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम फारम

9 months 1 week ago

युवा प्रतिभाहरुको खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना ।

9 months 1 week ago

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

11 months 1 week ago

स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लेखनका लागी विज्ञ सेवा दिन इच्छुकहरुबाट दरखास्त माग सम्बन्धमा ।

11 months 2 weeks ago

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

1 year 3 months ago

विद्यालय बिदा सम्बन्धमा ।

1 year 3 months ago

आधारभूत तह परीक्षा कक्षा-८ को नतिजा सम्बन्धमा ।

1 year 4 months ago

विदा सम्बन्धमा ।

1 year 5 months ago

लेखापरीक्षकहरु खटाइएको सम्बन्धी सूचना ।

1 year 6 months ago

आधारभुत तह (कक्षा ८) को परीक्षा सम्बन्धमा ।

1 year 6 months ago

Pages