FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा सूचना

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

1 month 3 weeks ago

स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लेखनका लागी विज्ञ सेवा दिन इच्छुकहरुबाट दरखास्त माग सम्बन्धमा ।

1 month 3 weeks ago

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

5 months 2 weeks ago

विद्यालय बिदा सम्बन्धमा ।

5 months 3 weeks ago

आधारभूत तह परीक्षा कक्षा-८ को नतिजा सम्बन्धमा ।

7 months 1 day ago

विदा सम्बन्धमा ।

8 months 2 weeks ago

लेखापरीक्षकहरु खटाइएको सम्बन्धी सूचना ।

8 months 2 weeks ago

आधारभुत तह (कक्षा ८) को परीक्षा सम्बन्धमा ।

8 months 3 weeks ago

स्यानिटरी प्याड खरिद एवं सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

9 months 1 week ago

लेखापरीक्षकको नाम सिफारीस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

9 months 3 weeks ago

Pages