FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा सूचना

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लेखनका लागी विज्ञ सेवा दिनका लागी निवेदन माग सम्बन्धमा ।

2 months 3 weeks ago

वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृतिका लागी आवेदन संकलन र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

2 months 3 weeks ago

युवा प्रतिभाको खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम फारम

1 year 2 months ago

युवा प्रतिभाहरुको खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना ।

1 year 2 months ago

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

1 year 4 months ago

स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लेखनका लागी विज्ञ सेवा दिन इच्छुकहरुबाट दरखास्त माग सम्बन्धमा ।

1 year 4 months ago

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

1 year 8 months ago

विद्यालय बिदा सम्बन्धमा ।

1 year 8 months ago

आधारभूत तह परीक्षा कक्षा-८ को नतिजा सम्बन्धमा ।

1 year 9 months ago

विदा सम्बन्धमा ।

1 year 11 months ago

Pages