FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा सूचना

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

कोभिड–१९ विरुद्ध कक्षा १२ का परीक्षार्थीहरुलाई Astrazeneca खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

1 year 5 months ago

विद्यालयमा पठन पाठन सन्चालन सम्बन्धमा ।

1 year 5 months ago

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

1 year 5 months ago

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

1 year 6 months ago

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा ।

1 year 7 months ago

विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

1 year 8 months ago

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

1 year 10 months ago

IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

1 year 11 months ago

स्यानिटरी प्याड खरिद एव सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

1 year 11 months ago

प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बारे ।।।

1 year 11 months ago

Pages