FAQs Complain Problems

Trimester Progress Report

प्रतिवेदन शिर्षक Document Post date
२०८१ बैशाख, जेठ महिनाको खर्चको फाँटवारी PDF icon काेलेनिका.pdf Wednesday, June 19, 2024 - 13:27
आर्थिक बर्ष २०७९।८० फाल्गुन देखि देखि असार मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९।८० फाल्गुन देखि देखि असार मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण .pdf Monday, January 1, 2024 - 15:21
आर्थिक बर्ष २०७९।८० कार्तिक देखि माघ मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९।८० कार्तिक देखि माघ मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण .pdf Monday, January 1, 2024 - 15:20
आर्थिक बर्ष २०७९।८० असोज मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण । PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९।८० असोज मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण .pdf Monday, January 1, 2024 - 15:05
म‍.ले.प. रिपोर्ट आ.व. २०७८।७९ PDF icon 4HEuB1684832331पुनर्वास नगरपालिक, २०७८।७९.pdf Wednesday, April 19, 2023 - 00:00
खर्चको फाँटवारी PDF icon qacc2.pdf Wednesday, January 4, 2023 - 15:17
खर्चको फाँटवारी PDF icon acc1.pdf Wednesday, January 4, 2023 - 15:16
खर्चको फाँटवारी चैत मसान्त सम्मको २०७८ PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf Wednesday, February 23, 2022 - 12:43
खर्चको फाँटवारी तथा वित्तीय प्रतिवेदेन आ‍.व. २०७८।०७९ PDF icon आ.व. २०७८।०७९ पौष मसान्त सम्मको.pdf Monday, January 31, 2022 - 15:00
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ PDF icon सा.सु.का.दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन 2076 077 2.pdf Friday, May 22, 2020 - 13:51