FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

शिक्षक दरबन्दीको जानकारी गराउने बारे |

1 year 10 months ago

प्रथम चौमासिक तलब भत्ता माग गर्ने सम्बन्धि सूचना

1 year 10 months ago

बिद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

1 year 11 months ago

पठन पाठन सम्बन्धमा

1 year 11 months ago

सामूदायिक विद्यालयको विव्यसको म्याद थप सम्बन्धि सूचना |

1 year 11 months ago

२०७६ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

2 years 2 days ago

२०७६ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परिक्षाको मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना

2 years 2 weeks ago

पुनर्वास शैक्षिक सूचना आ.व.२०७६/७७

2 years 2 weeks ago

आवश्यक सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

2 years 2 weeks ago

शिक्षकको तलब र हाजिरी सम्बन्धी फारामको नमुना

2 years 3 weeks ago

Pages