FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा ।

1 year 1 week ago

विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

1 year 3 weeks ago

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

1 year 3 months ago

IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

1 year 3 months ago

स्यानिटरी प्याड खरिद एव सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

1 year 4 months ago

प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बारे ।।।

1 year 4 months ago

विद्यालय संचालन सम्बन्धमा

1 year 4 months ago

उत्कृष्ठ बालविकास शिक्षक छनौटको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

1 year 4 months ago

शिक्षण सहयोग अनुदानका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

1 year 5 months ago

विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

1 year 5 months ago

Pages