FAQs Complain Problems

पुनर्बास नगरपालिकाको कार्यालय,पुनर्बास

Read More

प्यारा ताल

Read More

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड सचिव/पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- मृत्यु भएको ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) मृतकको नागररिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (नागरिकता बनेको भएमा)
२) सूचकको नागररिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड सचिव/पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सूचकको नागररिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
२) बसाइसरि जाने/आउनेको नागररिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र |
२.अदालत बाट सम्बन्ध बिच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी |
३.पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपी|
४.केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित वडाको हुनु पर्ने |

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड सचिव/पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) दुलाह दुलहीको नागरिकताको प्रतिलिपी
२)दुलाह वा दुलही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागज

 

 

वडाध्यक्ष हरु

वडा नं. वडाध्यक्षको नाम फो.नं
1 मोहन लाल राना 9809437181
2 डम्वर बहादुर थापा 9825754538
3 कृष्ण वहादुर तामाङ्ग 9810621929
4 मनोज जैसि 9867271112
5 पदम बहादुर रोकाया 9818090380
6 मित्र सिंह लामा 9848631004
7 मुल चन्द राना 9805742356
8 राना श्रवण 9806489768
9 नर बहादुर बि.क 9864552595
10 शुक देव राना 9804621375
11 तुलसी अर्याल 9801714471

सम्पूर्ण सदस्य तथा बिभिन्न समिती उपसमिती पदाधिकारी हरु को लिस्ट को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

जानकारी

Pages