सेवा करारमा डाक्टर,स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारी माग गरिएको सूचना |