FAQs Complain Problems

आधारभुत तह कक्षा ८ उत्तीर्ण परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा ।