FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Dhaul Ram Sarki Officer प्रशासन dhaulramsarki2027@gmail.com 9868785952
शिव राज भट्ट शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा shivbhatta66@gmail.com 9844870960
ई.मुरलीधर जोशी इन्जिनियर योजना शाखा प्रमुख muralijoshi1992@gmail.com 9810661005
ई.आरती बिस्ट सुचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रबिधि शाखा erarati123@gmail.com 9824651578
नन्द कुमार देव सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा
दिपक चन्द रोजगार संयोजक chanddipak2050@gmail.com 9840094462
जनक कुमार चौधरी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9809457042
गणेश राज जोशी ना.सु प्रशासन शखा 9749041820
रीता मल्ल महिला विकास निरीक्षक महिला बिकास शाखा
लाल मान तामांङ अ.सव.इन्जीनियर योजना शाखा 9858751134
मान बहादुर खड्का खरिदार राजस्व शाखा , पञ्जिकरण शाखा 9848777661
राज बहादुर राना खरिदार जिन्सी शाखा 9858426059
ओम नाथ ढकाल अ.सव.इन्जीनियर योजना शाखा 9814580928