Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ई.मुरलीधर जोशी इन्जिनियर muralijoshi1992@gmail.com 9810661005
ई.आरती बिस्ट सुचना प्रविधि अधिकृत erarati123@gmail.com 9824651578
श्री जनक कुमार चौधरी लेखापाल 9809457042
श्री लाल मान तामांङ अ.सव.इन्जीनियर 9858751134
श्री ओम नाथ ढकाल अ.सव.इन्जीनियर 9814580928
श्री मान बहादुर खड्का खरिदार 9848777661
श्री राज बहादुर राना खरिदार 9858426059
श्री प्रकाश बाबु सुबेदी अमिन 9809424299
श्री हीरा बहादुर वि.क स.क.ओपरेटर 9858426058